Communicatie in de beroepspraktijk

28 juli 2023

Communicatie is belangrijk in beroepssituaties. Voor veel leerlingen is het gebruiken van passende taal lastig.

Op het vmbo maken leerlingen kennis met de werkvelden van het profiel, binnen school en daarbuiten, bijvoorbeeld door middel van stages. Elke situatie stelt zijn eigen eisen aan taalvaardigheid.

In de beroepssituaties waarmee vmbo-leerlingen te maken krijgen is mondelinge communicatie het meest aan de orde, vooral in de vorm van tweegesprekken. Een gesprek in een beroepscontext kenmerkt zich door een specifieke inhoud, maar ook de juiste toon is erg belangrijk voor een succesvol gesprek.

Op deze pagina's vinden docenten beroepsvakken en Nederlands aanwijzingen om (zo mogelijk in onderlinge samenwerking) aandacht te besteden aan de specifieke soorten gesprekken in de context van het profiel Mobiliteit en transport.