Verdiepende keuzevakken

13 december 2019

Bij het profielvak M&T zijn de volgende keuzevakken ontwikkeld:

 1. Motorsystemen
 2. Aandrijf en remsystemen
 3. Elektronica
 4. Bedrijfswagens
 5. Fietstechniek
 6. Gemotoriseerde tweewielers
 7. Carrosseriebouw
 8. Autoschade en spuiten
 9. Verbrandingsmotoren
 10. Ritvoorbereiding en ritafhandeling
 11. Mobiele werktuigen
 12. Operationele magazijnwerkzaamheden

Uitgangspunten en criteria bij het ontwikkelen van keuzevakken zijn:

 1. aansluiting op en relevante doorstroom naar vervolgopleidingen;
 2. landelijke relevantie;
 3. verbredend dan wel verdiepend bij het profielvak;
 4. uitvoerbaar en organiseerbaar.

Leerlingen die verwant willen doorstromen, kiezen verdiepende keuzevakken die ontwikkeld zijn bij het profielvak M&T, afhankelijk van interesse, talenten van de leerling en de keuze moet passen binnen het aanbod van de school.
Leerlingen die wel het profiel M&T hebben gekozen, maar nog niet een verdiepende keuze kunnen maken voor een specialisatie en daarbij horende vervolgopleiding, kunnen – ter oriëntatie – verbredende keuzevakken kiezen binnen het aanbod van de school.
De volgorde van aanbieden is daarmee niet vastgelegd. De school kan ervoor kiezen om eerst het profielvak M&T aan te bieden en daarna de keuzevakken. Maar andersom kan ook: eerst oriënterende keuzevakken en daarna een afsluiting van het profielvak M&T.

Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om de beroepsgerichte keuzevakken 'naast' het profielvak te positioneren. Met andere woorden: het profielvak en de keuzevakken lopen parallel zodat logische verbanden gelegd kunnen worden. (Leerlingen kiezen na het maken van een opdracht/ werkstuk voor het profielvak in het kader van LOB een keuzevak.) In de praktijk betekent dit dat leerlingen in eenzelfde periode opdrachten maken en lessen volgen voor het profielvak en voor een keuzevak.