Keuzevakken ontwikkeld bij het profiel

13 december 2019

Bij het profielvak M&T zijn de volgende keuzevakken ontwikkeld:

 1. Motorsystemen
 2. Aandrijf en remsystemen
 3. Elektronica
 4. Bedrijfswagens
 5. Fietstechniek
 6. Gemotoriseerde tweewielers
 7. Carrosseriebouw
 8. Autoschade en spuiten
 9. Verbrandingsmotoren
 10. Ritvoorbereiding en ritafhandeling
 11. Mobiele werktuigen
 12. Operationele magazijnwerkzaamheden

Uitgangspunten en criteria bij het ontwikkelen van keuzevakken zijn:
 1. aansluiting op en relevante doorstroom naar vervolgopleidingen;
 2. landelijke relevantie;
 3. verbredend dan wel verdiepend bij het profielvak;
 4. uitvoerbaar en organiseerbaar.

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Zij mogen ook keuzevakken uit een ander profiel aanbieden. De school kan zich bij haar keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de mogelijkheden in de regio, de expertise van docenten en de outillage. Profilering door middel van keuzevakken behoort ook tot de mogelijkheden.

De keuzevakken zijn net als het profielvak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is uiteindelijk aan de school de eindtermen te vertalen naar de praktijk en ervoor te zorgen dat het onderwijs past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen, de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden en de toetsing.

Scholen mogen zelf zogenaamde vrije keuzevakken ontwikkelen. Samen met de vervolgopleidingen en het regionale bedrijfsleven kunnen vrije keuzevakken een aanvulling zijn op het landelijke aanbod. Hierdoor kunt u invulling geven aan een regionale behoefte.

De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in een SE. Hiervoor dient een PTA gemaakt te worden.