Nadruk op oriënteren

13 december 2019

Een school die de nadruk legt op oriënteren, zal een oriënterend onderwijsprogramma aanbieden. Zo'n programma bestaat uit een profielvak met profieloverstijgende keuzevakken.

Er moeten keuzes gemaakt worden over het aanbod van keuzevakken en de volgorde daarvan, gezien vanuit de functie van het keuzeproces.

Breed programma

De leerling die nog niet weet wat hij wil, zal zich verder kunnen oriënteren door voor een breed programma te kiezen. Hij krijgt een breed en verrijkend programma met veel keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de volgorde van keuzevakken en profielvak, zal de leerling in klas 3 of klas 4 centraal examen doen. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het oriënteren op opleidingen.