Het ontstaan van het profiel

13 december 2019

Er zijn in Nederland drie scholen die een licentie hebben voor het profielvak MaT.

Door deze bijzondere status ontwikkelen deze scholen, met toestemming en medewerking van het ministerie van OCW, in eigen beheer een examenprogramma (bestaande uit een profielvak met keuzevakken), een syllabus en een CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen). Het ministerie van OCW, het College van bestuur van de Dunamare onderwijsgroep en de STC-group hebben in april 2014 vastgesteld dat maritiem en technisch vmbo-onderwijs ook in de vernieuwde beroepsgerichte programma’s opgenomen kan worden.

De staatssecretaris, de heer Dekker, schrijft in zijn brief van 27 april 2014 het volgende:

Leerlingen van het Scheepvaart en Transport College, het Maritiem College Velsen en de Maritieme Academie Harlingen kiezen bewust voor uw nautische opleidingen. De doorstroom- en arbeidsmarktperspectieven zijn goed. De opleidingen lijken daarmee in een behoefte te voorzien. Derhalve staat behoud van dit type onderwijs niet ter discussie. In verband met de nationale en internationale eisen vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu en de EU blijft het noodzakelijk dit type onderwijs op grond van artikel 24, lid 5 WVO te  regelen. Ik ben dan ook van plan deze aanwijzing in de nieuwe constellatie van de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s te handhaven.”