De inhoud van het profiel

13 december 2019

De kern van het programma bestaat uit 'algemene kennis en vaardigheden', 'professionele kennis en vaardigheden' en 'loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling'.

Deze kern is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en de keuzevakken en kan getoetst worden in het CSPE en in het SE. De kern is voor alle technische profielvakken (PIE, BWI, M&T, MVI en MaT) en daaruit ontwikkelde keuzevakken gelijk.

Het profielvak is opgebouwd uit vier modulen. Elke module bevat één of meerdere taken. Elke taak bevat één of meerdere deeltaken. In elke deeltaak staan de eindtermen die de leerlingen aan het eind van hun opleiding moeten beheersen. Dit profielvak wordt afgesloten met een Centraal Examen (CE) dat in eigen beheer is ontwikkeld vanuit de drie disciplines Rijn-, binnen- en kustvaart (RBK), Haven en vervoer (HV) en Jacht- en scheepsbouw (JS). Vanuit het profielvak MaT is er een verwante doorstroom mogelijk naar de kwalificatiedossiers van het examenprofiel Transport en Logistiek in het mbo.
Om overlap van eindtermen te voorkomen is in dit profielvak gekozen voor profielmodules met eindtermen die voor meerdere disciplines van belang zijn. Zo komt bijvoorbeeld de Maritieme veiligheid (profielmodule 2) in alle drie de disciplines voor.

De vier profielmodulen van het profielvak MaT zijn:

  1. Maritieme logistiek en -communicatie (voor bb, kb en gl)
  2. Maritieme veiligheid (voor bb, kb en gl)
  3. Maritieme installaties (voor bb en kb)
  4. Reparatie en onderhoud (voor bb en kb)

Het profielvak MaT vormt de basis voor de uitstroomrichtingen Rijn-, binnen- en kustvaart, Haven en vervoer en Scheeps- en jachtbouw. Het beroepskwalificerende karakter van de uitstroomrichting Rijn-, binnen- en kustvaart, zoals dat in nationale en internationale wetgeving is vastgelegd, is hierbij geborgd. In de syllabus van het profielvak MaT zijn de eindtermen geconcretiseerd. Behalve een beschrijving van de exameneisen voor een centraal examen bevat de syllabus verdere informatie over het centraal examen, bijvoorbeeld over de specificaties van examenstof en begrippenlijsten.