De stage als leer- en werkomgeving: uitstroomprofiel arbeidsmarkt


12 september 2019
Deze publicatie wil vso-scholen ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. Inhoudelijk wordt daarbij aangesloten bij de handreiking “Bouwstenen voor het vso, uitstroomprofiel Arbeidsmarkt”. Deel 1 is bedoeld voor medewerkers in en rondom de school (leerkrachten, stage coördinatoren / stagedocenten, werkbegeleiders in het stagebedrijf). Dit deel gaat in op de inrichting van de stage en de afsluiting en beoordeling. Deel 2 en 3 zijn er voor de leerlingen. De delen bevatten een voorbeeldmatig uitgewerkt stageboek met stage-opdrachten. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan kerndoelen voor het vso-uitstroomprofiel Arbeidsmarkt.

auteur SLO: Marjolein Haandrikman, Annette van der Laan
auteur extern: Berlet, I.
jaar van uitgave: 2012

Berlet, I., Haandrikman, M., & Laan, A. van der. (2012). De stage als leer- en werkomgeving.: uitstroomprofiel arbeidsmarkt. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden