Annette van der Laan


Annette van der Laan werkt bij de afdeling primair onderwijs, vooral voor passend onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Ze heeft veel werk verricht voor de ontwikkeling van kerndoelen speciaal onderwijs en de Leerroutes Passende Perspectieven taal en rekenen. De laatste jaren is ze ook betrokken bij burgerschap in het primair onderwijs.