Lesbeschrijving theater en rekenen


9 december 2020

Deze les is geschikt voor groep 4. De leerlingen onderzoeken verschillende vormen van voorwerpen met de handen én zetten verbeelding in om het voorwerp tot een levend wezen te maken.