Leidraad curriculaire spinnenweb


23 juli 2019

Met deze leidraad observeer je de lesuitvoering van een collega, om vervolgens samen te bepalen in hoeverre de achterliggende visie tot uitdrukking komt in de lesuitvoering.


toon meer

Type instrument

Inhoud instrument