De basis op orde | 29 sept 2022

6 oktober 2022

Op donderdag 29 september organiseerde het LNT voor het eerst in Zwolle een netwerkdag! Met zo'n 130 deelnemers was de dag een groot succes. Tessa van Doorn en Diana Rijkers waren er als trouwe LNT bezoekers ook en beschrijven hun ervaringen in deze blog.

Op 29 september togen we naar Zwolle, met vieren in de auto. Lekker even bijkletsen met collega's, maar het was erg druk onderweg en we arriveerden maar net op tijd!

De dag was weer gevuld met interessante onderwerpen. In de theaterzaal startten we met Joanneke Prenger die een filmpje liet zien over de actualisatie van de nieuwe kerndoelen. Daarna volgde Bernadette de Munk met een inleiding op de basisvaardigheden, die hoog op de agenda staan van het ministerie. Zij gaf aan dat het beeld rond basisvaardigheden genuanceerder ligt dan in de media naar voren komt. De basisvaardigheden moeten in het gehele lesprogramma terugkomen. Daarbij is van belang dat de doelen centraal staan in plaats van de toetsen en dat de kennis en kunde van de leerkracht van belang is!

De was doen...

Paul van den Broek gaf een lezing: “Lezen met begrip: Drukpunten voor het onderwijs.” Het was een inspirerend verhaal over effectief leesonderwijs in Nederland. Wat we kunnen concluderen is dat de leerkracht de regisseur moet zijn. Deze bepaalt de doelen en gebruikt de methode als middel. Daarbij gaan de leerlingen actief met uitdagende teksten aan de slag. Het is van belang om de coherentie aan te brengen, zodat er verbanden tussen delen van teksten gelegd worden, waarbij de achtergrondkennis een belangrijke rol speelt. We hebben hem ervaren als een hele prettige spreker.
De eerste keuzesessie die wij volgden, werd gegeven door Judith Stoep en Marianne Bruggink. Zij hadden het over een kwaliteitsimpuls aan onderwijs in mondelinge taal. Ook hier kwam weer naar voren dat de leerkracht het verschil maakt. Deze is de aanjager van de interactie en moet zorgen voor de integratie met lezen, schrijven en de zaakvakken.

“Poezie is de basis van het literatuuronderwijs.” Erik van Os

Na een goed verzorgde lunch en een mooi gevulde boekenkraam, gingen we met onze nieuwe aanwinsten de zaal weer in. Er was geen tijd voor een afterlunchdip, want Erik van Os liet ons zingen, dansen en springen met een banaan! Wat je toch niet allemaal met een banaan kan doen! Ook ontdekten we het verborgen zangtalent van Jantien Dhont.

In de tweede keuzesessie gingen we naar de interactieve lezing van Anne-Christien Tammes en Jantien Dhont: “Zo versterk je basisvaardigheden”. Aan de hand van de factsheet, het stappenplan en de adviezen om de vaardigheden te versterken volgde een levendige discussie over wat deze gegevens voor de praktijk betekenen.

Aan het eind van deze dag werd de website Rijketeksten.org gelanceerd. Voor ons persoonlijk wel een hoogtepuntje, aangezien wij uitgenodigd werden om de site namens het onderwijsveld ‘in ontvangst te nemen’ door op de rode knop te komen drukken!

De dag werd afgesloten met de welbekende verloting van een aantal prachtige boeken en natuurlijk ook chocola.

Wat nemen wij mee van deze dag?

Wij zijn er door deze dag nog meer van doordrongen dat er meer samenhang aangebracht moet worden in het onderwijsaanbod, dat er gewerkt moet worden vanuit doelen en dat de leerkracht ertoe doet!


sprekers-Close-Reading

Tessa van Doorn en Diana Rijkers zijn allebei taalcoördinator op EBC De Regenboog in Schijndel.