Wat speelt er binnen deze talen?

23 juni 2021

Veel talen, maar steeds minder vreemdetalenonderwijs

Hoewel in 1987 het aantal vreemde talen (Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks) toenam, kreeg het voortgezet onderwijs voortdurend te maken met een teruglopende omvang van het totale vreemdetalenonderwijs ten opzichte van de overige vakken. Vrijwel elke vernieuwing in het onderwijs bracht verslechteringen; van de basisvorming in 1993, de herstructurering van het mbo 1997, de tweede fase havo/vwo in 1998/1999 tot invoering van het vmbo in 1999. Engels behield en versterkte zijn positie als eerste en vaak enige vreemde taal.

Afhankelijk van de scholen

Veel is afhankelijk van het draagvlak dat op de scholen voor deze vreemde talen aanwezig is. Het zijn immers geen vakken die je als school verplicht moet aanbieden. Zo constateert de sectie Turks van Levende Talen dat de vraag naar Turks groot is, maar dat scholen Turks niet als keuzemogelijkheid aanbieden. Dit geldt ook voor de overige vreemde talen sinds de middelen schaarser zijn geworden.

Maatwerk

Ook voor deze talen zijn gepersonaliseerde- of maatwerkroutes mogelijk. Per leerdoel, leerinhoud of onderdeel krijgt de leerling een op hem of haar toegesneden programma. Keuzes zijn afhankelijk van de achtergrond, prestaties en voorkeuren van de leerling. Een programma kan worden afgerond (al dan niet met een examen) als de leerling daaraan toe is.