Wat is het belang van het vak Engels?

20 januari 2021

In een wereld waarin internationale contacten blijven toenemen en grensoverschrijdend werken en studeren steeds gewoner wordt, is het beheersen van een wereldtaal onmisbaar geworden. Dat de overheid dit onderkent mag blijken uit de plaats die Engels inneemt in het primair en het voortgezet onderwijs. Ze beschouwt een goede beheersing van Engels als bepalend voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarbij komt dat de economische verbondenheid van Nederland met Engeland en Amerika groot is. Als je goed je Engels beheerst, ben je voor veel werkgevers interessant. Ook voor opleidingsdoeleinden is Engels van belang: de Verenigde Staten zijn op dit moment een van de populairste landen voor leerlingen om te gaan studeren. Uit de EF English Proficiency Index (EF EPI) van 2017, een wereldwijd taalbeheersingsonderzoek waaraan meer dan een miljoen volwassenen deelnemen uit tachtig landen, blijkt dat Nederland op de eerste plek staat. In de landen die hoog scoren wordt volgens het rapport al op de basisschool Engels gegeven. Tijdens deze lessen zou vooral aandacht besteed worden aan het communiceren in het Engels en ligt er minder focus op de grammatica. Ook het feit dat er in deze landen, waaronder dus Nederland, veel Engelstalige programma's op televisie te zien zijn zou bijdragen aan de hoge score.

Engels leren

Engels leren is ook om andere redenen waardevol: een vreemde taal leren doet sterk een beroep op de creativiteit van een leerling en draagt eraan bij dat een leerling - door zich te leren (durven) uiten in een andere taal - zelfvertrouwen opbouwt. Onderzoek wijst uit dat het leren van talen het denkvermogen bevordert en dat het helpt genuanceerd te denken. Je leert nuances kennen tussen de verschillende woorden en tijden en leert afwegen welk woord of welke tijd of wijs het beste in een bepaalde context gebruikt kan worden. Daardoor zou je ook beter in staat zijn te focussen op relevante informatie en misleidende informatie kunnen herkennen. Een belangrijk aspect als het gaat om mediawijsheid en informatievaardigheden. Die constante afweging zou ook positief van invloed zijn op je besluitvormingsvaardigheden. Degenen die meer dan een taal beheersen zouden rationelere beslissingen nemen. Met Engels kun je dus zowel zakelijk als privé je voordeel doen.