Spel in de rekenles : beschrijving van spellen ter ondersteuning van het rekenen in het basisonderwijs


20 oktober 2020
Compilatie van 37 spelbeschrijvingen die eerder gepubliceerd zijn in het rekentijdschrift Volgens Bartjens. De rekenspellen zijn afwisselend geschikt voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. De rekeninhouden die aan de orde komen betreffen getalbegrip, bewerkingen, meetkunde en logisch denken en redeneren. In sommige spellen ligt de nadruk op het verkennen van een rekeninhoud, bij andere spellen gaat het om het oefenen van bepaalde basisvaardigheden en weer andere spellen vragen om het toepassen van inzichten, strategieën, kennis en vaardigheden.

auteur SLO: Anneke Noteboom
jaar van uitgave: 2013

Noteboom, A. (2013). Spel in de rekenles: beschrijving van spellen ter ondersteuning van het rekenen in het basisonderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie