Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo


Implementatie examenprogramma havo/vwo 2015
20 oktober 2020
In de nieuwe examenprogramma’s, die vanaf 2015 van kracht zijn in het vierde leerjaar, is een belangrijk leerdoel het bevorderen van wiskundige denkactiviteiten in alle wiskundevakken. Die wiskundige denkactiviteiten (WDA) zijn gekarakteriseerd door termen zoals 'Probleemoplossen en analytisch denken', 'Modelleren en algebraïseren', 'Ordenen en structureren', 'Formules manipuleren', 'Abstraheren', 'Logisch redeneren en bewijzen'. Deze publicatie is bedoeld voor wiskundedocenten die les geven in de onderbouw havo/vwo en inspiratie zoeken voor het ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten in hun onderwijs. Eerder verscheen ook een versie voor de bovenbouw havo/vwo.

auteur SLO: Nico Alink, Jos Tolboom
auteur extern: Streun, A. van, Kop, P.
jaar van uitgave: 2017

Streun, A. van, & Kop, P. (2017). Ontwerpen van wiskundige denkactivateiten onderbouw havo/vwo: Implementatie examenprogramma havo/vwo 2015. Enschede, SLO.


toon meer