Begeleide leesoefening / schrijfoefening


Aansluitend bij het modelen (hardop denkend de tekstanalyse voordoen) voert de leraar samen met de leerlingen een specifieke lees- of schrijfactiviteit uit. Er is dan sprake van samen lezen / schrijven ofwel begeleide oefening. In deze fase krijgen leerlingen extra steun om het geleerde toe te passen.

IL begeleid oefenen02

Vooral voor de leerlingen die het niet in een keer doorhebben of meekrijgen is deze fase essentieel. Net als bij het modelen kiest de leraar hier doelgericht voor oefenen van taalmiddelen die kenmerkend zijn voor onderhavige tekst, zoals de globale opbouw van het genre, taalmiddelen waarmee argumenten tot uiting gebracht worden, etc.

  • Bij samen lezen kun je bijvoorbeeld denken aan een activiteit waarin de leraar samen met de leerlingen door een beschouwing heenloopt en steeds de vragen stelt: Is hier sprake van een standpunt? Hoe luidt het standpunt? Van wie is het standpunt? Welke argumenten onderbouwen het standpunt? Als variatie op deze vorm van ‘samen lezen’ kunnen de leerlingen eerst zelf (alleen of in tweetallen) de standpunten in de tekst markeren, waarna de leraar klassikaal de resultaten vergelijkt.
  • Bij samen schrijven kun je bijvoorbeeld denken aan een activiteit waarin de leraar op aangeven van de leerlingen de beginzinnen van een spannend verhaal op het bord schrijft. Een leerling formuleert een zin, de leraar proeft en weegt samen met de klas de kwaliteit (Is dat mooi? Kan dat beter? Welk woord zorgt hier voor de spanning, is er een beter woord? etc.), waarna de beste formulering op het bord wordt gezet. Als variatie op deze vorm van ‘samen schrijven’ kunnen de leerlingen eerst zelf (alleen of in tweetallen) een aantal beginzinnen van een spannend verhaal opschrijven, waarna de leraar klassikaal de resultaten verzamelt, vergelijkt, reviseert en op het bord zet.