Literatuur

13 november 2019

​Bunt, J. & Ravesloot, C. (2016). Ze voelt zich als een vlieg. Geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs. Levende Talen Magazine 103(1), 4-9.

Burns, A. & Joyce, H.(1991). Teachers’ voices 4: Staying learner-centered in a compentency-based curriculum. Sydney: National Centre for English Language Teaching and Research, Macquarie University.

Graham, S. & Hebert, M. A. (2010). Writing to read: Evidence for how writing can improve reading (A Carnegie Corporation Time to Act Report). Washington DC: Alliance for Excellent Education.

Janssen, M. & Meestringa, T. (2016). Gedocumenteerd schrijven revisited. Levende Talen Magazine 103(3).

Leeuw, B. van der & Meestringa, T. (2014). Genres in schoolvakken. Taalgerichte didactiek in het voortgezet
onderwijs. Bussum: Coutinho.

Martin, J. & Rose, M. (2008). Genre relations: Mapping culture. London: Continuum.

Silfhout, G. van (2016). Ik ren harder en probeerde de persoon af te schudden. Een lessenserie
geïntegreerd literatuur-, lees en schrijfonderwijs. Van 12 tot 18, 26(1), 12-14.