Voorbeeld: psychologie

30 augustus 2022

HanvanderMaas“Psychologie is de wetenschap van het menselijke gedrag. Het kan gaan over informatieverwerking in het neurale systeem, de gelaatsexpressies bij emoties, over het leren tellen, het nut van roddelen op de werkvloer of de effectiviteit van een behandeling van een spinnenfobie. Mensen zijn erg ingewikkeld en erg moeilijk te onderzoeken. Mensen hebben bijvoorbeeld vaak door dat ze proefpersoon zijn en je mag ze niet stukmaken. Veel theorieën in de psychologie zijn daarom niet erg precies en duidelijk. Toch blijken we soms toch nuttige en precieze computermodellen te kunnen opstellen. Zoals gezegd is de mens zeer ingewikkeld en dat geldt ook voor de auto. Toch kunnen we correcte voorspellingen doen over verbeteringen van verkeerssituaties met behulp van computermodellen waarin de mens en de auto vergaand gesimplificeerd zijn. Steeds vaker gebruiken psychologen, in navolging van de natuurwetenschappers, computersimulaties, bijvoorbeeld voor de verspreiding van modeverschijnselen, het stoppen met roken en zelfs de interactie tussen boze echtgenoten.

Het zelf uitvoeren van zulke simulaties vereist geen hogere programmeervaardigheden. Bovendien zijn er steeds meer gebruiksvriendelijke talen beschikbaar, ook voor het modeleren. Als middelbare scholieren met basiskennis programmeren en modelleren aan een wetenschappelijke studie als psychologie beginnen kunnen ze niet alleen bestaande computermodellen implementeren maar ook verbeteren. Ze kunnen ook al direct psychologische experimenten zelf opzetten en uitvoeren. Heel veel resultaten uit de psychologie zijn afkomstig uit reactietijd experimenten waarbij proefpersonen bijvoorbeeld eerder geleerde en niet geleerde woorden van elkaar moeten onderscheiden. Omdat psychologie zo’n moeilijke wetenschap is, is statistiek erg belangrijk. Computersimulatie van statistische principes en statistische methoden kan sterk bijdragen aan een goed en snel begrip van de statistiek.”

Han van der Maas, hoogleraar psychologische methoden