Formatieve toetsing

25 juli 2023

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Formatief evalueren c.q. formatieve toetsing omvat alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen. Formatief evalueren heeft dus als primair doel om leerlingen en hun docenten inzicht te geven in het leerproces en onderwijs op maat te geven.​

Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als docent:

 • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;​
 • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
 • de leerling gerichte instructie en feedback kan geven om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken. ​

Als docent begeleid je dus het leerproces van leerlingen en integreer je feedback in iedere fase van het onderwijsleerproces. Daarbij krijgen leerlingen de kans om te laten zien waar ze staan, fouten te mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. ​

Bekijk een informatief filmpje over effectieve feedback in het onderwijs.​

In het rechtermenu vind je links ​naar meer informatie en schoolvoorbeelden.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Formatieve toetsing en feedback tijdens de les
  ​​​​De les van veertig jaar vakdidactische studies is dat er geen magische lesmethoden bestaan die succes garanderen maar dat het leerproces voortdurend gemonitord moet worden en de didactiek aangepast al naar gelang de…
  Van den Berg, E. & Westbroek, H., 2014.
 • Cijfers geven werkt niet
  ​Een van de eerste vragen die elke leraar zichzelf stelt, is hoe hij zijn leerlingen iets kan aanleren. Wat is de meest effectieve manier om ze de beoogde kunstjes en kennis bij te brengen? John Hattie heeft deze vraag…
  Wiliam, D., 2013.
 • Toetsen met leerwaarde
  Toetsen hebben een enorme impact op het leren en de motivatie van lerenden. Ook bepalen toetsen in hoge ​mate hoe wordt geleerd. Eerdere studies hebben aangetoond dat de klassieke summatieve functie van toetsing gericht op…
  Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D, Van der Vleuten, C., 2013.
 • Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in​​ het voortgezet onderwijs
  ​​​Toetsen als onderdeel van het leerproces om het onderwijs en de leerprocessen te verbeteren en om leerlingen meer eigenaarschap te bieden in het onderwijs waaraan ze deelnemen. In dit boek beschrijven docenten,…
  Sluijsmans, D. & Kneyber, R. (red.), 2016.

agenda

nieuws