Vreemdetalenonderwijs: een (inter)cultureel avontuur?


Interculturele competentie in de taalles: impressies uit een eerste verkenning in Nederland
20 maart 2019

De multiculturele samenleving is een feit en integratie een noodzaak. Daarom zou interculturele competentie een onmisbaar onderwerp op de onderwijsagenda moeten zijn. Onder interculturele competentie verstaan we het kunnen leggen van relaties tussen verschillende culturen, in termen van begrip, acceptatie en waardering. In deze publicatie wordt verslag gedaan van de resultaten van een verkennend onderzoek onder docenten moderne vreemde talen in Nederland naar de perceptie van dit begrip en de aandacht die aan de interculturele aspecten van het taalgebruik in de taallessen wordt besteed.


auteur SLO: Daniela Fasoglio
auteur extern: Canton, J.
jaar van uitgave: 2009

Fasoglio, D., & Canton, J. (2009). Vreemdetalenonderwijs: een (inter)cultureel avontuur? Interculturele competentie in de taalles: impressies uit een eerste verkenning in Nederland. Enschede: SLO.