Alles over kerndoelen en examenprogramma's

7 juni 2024

Op deze pagina staan voor po en onderbouw vo directe verwijzingen naar de kerndoelen voor de kunstvakken. Ook kan je voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo direct naar examenprogramma's, syllabi en handreikingen voor de kunstvakken.

Centrale examens in kunstvakken

Alle examenprogramma's voor kunst en cultuur worden afgesloten met een examen. Dat kunnen schoolexamens en/of centrale examens zijn. Voor de centrale examens zijn syllabi gemaakt. Daarin zijn de kennis en vaardigheden gedetailleerd uitgewerkt. Alle examenprogramma's en syllabi zijn te vinden op de website van Examenblad. Examenprogramma's en syllabi voor de kunstvakken zijn ook te vinden via de link in onderstaande tabel.

Examens kunstvakken

Ben je benieuwd naar oude centrale examens voor de kunstvakken? Bezoek dan de website van Cito. Hier zijn per jaar de oude examens en de correctievoorschriften te downloaden.

Schoolexamens in kunstvakken​​

Voor de eindtermen die afgesloten worden met een schoolexamen zijn handreikingen gemaakt. Deze handreikingen gaan in op de kwaliteit van de schoolexamens. Ze schetsen de achtergrond en de inhoud van het examenprogramma en bevatten voorbeelden ter inspiratie. Er zijn ook vakken die alleen met een schoolexamen worden afgesloten. Daar zijn geen syllabi voor. In de onderstaande tabel zijn deze vakken herkenbaar door een *.

Leerplankaders kunstvakken

Leerplankaders zijn richtinggevende uitwerkingen van kerndoelen en eindtermen bedoeld ter inspiratie. Op sectoroverstijgend niveau zijn er de volgende leerplankaders beschikbaar:

Leerplan in beeld
Cultuur in ​de spiegel

De sectorspecifieke leerplankaders zijn in onderstaande tabel aangegeven.

​​Sector Vak
kerndoelen examenprogramma's en syllabi
Handreikingen ​Leerplankaders
Sectorspecifieke leerplankaders
po ​Kunstzinnige oriëntatie ​ ​ ​Kunstzinnige oriëntatie
Leerplan in beeld
Tule: tussendoelen en leerlijnen
​vo onderbouw ​Leergebied kunst en cultuur ​
​vmbo bb/kb/gl/tl ​Kunstvakken incl. CKV Handreiking
vmbo gl/tl Beeldende vorming ​ H​andreiking
​Dans H​andreiking
Drama H​andreiking
Muziek H​andreiking
vo bovenbouwhavo/vwo ​CKV 2017-2018 Handreiking

Kunst (algemeen)Kunst (beeldende vormgeving) ​​
Kunst (dans)
Kunst (drama)
Kunst (muziek)

H​andreiking
​TekenenHandvaardigheidTextiele werkvormen H​andreiking
Muziek H​andreiking