Lichamelijke Opvoeding 2

25 juli 2023

LO2 is een keuze-examenvak op het vmbo-gl/tl. Je vindt op dit portaal informatie over handreikingen en toetsvoorbeelden.

De ondersteuningswerkzaamheden voor LO2 zijn ondergebracht bij de KVLO. Inschrijven voor de regionale netwerken kan bij de KVLO.

LO2 bronnen

  • Handreiking schoolexamen LO2 vmbo-gl/tl
    In augustus 2008 zijn de examenprogramma's voor het vmbo vastgesteld. Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen. Voor scholen die de geboden ruimte willen benutten heeft SLO handreikingen gemaakt die docenten ideeën aan de hand doen voor de invulling van de examenprogramma's.
  • LO2 Toetsvoorbeelden van praktische opdrachten
    Met de globalisering van de eindtermen in 2008 hebben scholen veel ruimte om het examenvak LO2 naar eigen behoefte in te richten. Door deze ruimte hebben scholen die LO2 als examenvak aanbieden, behoefte aan concrete toetsvoorbeelden voor zowel praktisch als theoretische opdrachten. In deze publicatie zijn alleen voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt. Deze bundel is in de afgelopen jaren tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 46 scholen van de vier regionale LO2-netwerken. Een aantal toetsvoorbeelden is aangereikt vanuit de dagelijkse schoolpraktijk. Andere zijn ontwikkeld door de ontwikkelgroep van vier netwerkcoördinatoren en vervolgens getoetst op bruikbaarheid.
  • Good practices LO2 in beeld
    SLO heeft een aantal good practices LO2 verzameld. Het gaat om drie voorbeelden van hoe scholen invulling hebben gegeven aan het examenvak LO2 op het vmbo.

contactpersoon

Jacob Nienhuis 270