LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten


14 november 2019
Met de globalisering van de eindtermen in 2008 hebben scholen veel ruimte om het examenvak LO2 naar eigen behoefte inrichten. Door deze ruimte hebben scholen die LO2 als examenvak aanbieden, behoefte aan concrete toetsvoorbeelden voor zowel praktische als theoretische opdrachten. In deze publicatie zijn alleen voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt. Deze bundel is in de afgelopen twee jaren tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 46 scholen van de vier regionale LO2-netwerken. Een aantal toetsvoorbeelden is aangereikt vanuit de dagelijkse schoolpraktijk. Andere zijn ontwikkeld door de ontwikkelgroep van vier netwerkcoördinatoren en vervolgens getoetst op bruikbaarheid.

auteur SLO: Ger van Mossel, Eric Swinkels
auteur extern: Massink, M., Witsiers, D.
jaar van uitgave: 2013

Massink, M., Mossel, G. van, Swinkels, E. & Mossel, G. van, & Witsiers, D. (2013). LO2 toetsvoorbeelden van praktische opdrachten. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema