Tijd


Aantal sportklaslessen per week

Het gemiddelde aantal lesuren aan de sportklas over de eerste drie leerjaren is 2,3 lesuren van 50 minuten per week. Op bijna twee derde van de scholen heeft de sportklas zowel in leerjaar 1, 2 als 3 twee lesuren per week (zie figuur 1). Eén op de tien scholen biedt één lesuur aan per week en één op de vijf scholen vier lesuren.
De sportklaslessen worden op alle scholen ingeroosterd als extra lessen LO. Op 60% van de scholen worden de sportklaslessen ingeroosterd bovenop het reguliere rooster. Sommige scholen roosteren de sportklaslessen later op de middag in.

Op 40% van de scholen maakt de sportklas deel uit van een talentprogramma. Op deze scholen maken de leerlingen een verplichte keuze uit diverse talentvakken zoals de sport-, kunst-, techniek- of dramaklas. De sportklaslessen worden parallel geroosterd aan deze andere vakken.

Sommige scholen bieden naast de ingeroosterde sportlessen aparte sportclinics aan, bijvoorbeeld als excursie of in de eigen vrije tijd van de sportklasleerling. Op een paar scholen volgen de leerlingen naast het praktijkvak LO ook theorielessen, bijvoorbeeld over gezondheid en lifestyle. Op een aantal scholen wordt een deel van het sportklasprogramma gekoppeld aan een project.

Op 90% van de scholen volgen de leerlingen de sportklaslessen gedurende het gehele schooljaar en op 10% van de scholen een gedeelte van het schooljaar. Dat laatste percentage ligt hoger in het derde leerjaar. Sommige scholen starten na de herfstvakantie met de sportklassen. Op andere scholen wisselen de leerlingen halverwege het schooljaar van keuzevak of na een periode van acht weken. Op een aantal scholen verschilt het jaarrooster of de keuze(plicht) per leerjaar.

Figuur 1. Spreiding van het aantal sportklaslessen van 50 minuten per week in procenten over de leerjaren.

Spreiding van het aantal sportklaslessen van 50 minuten per week in procenten over de leerjaren