Leeromgeving


De sportklaslessen vinden meestal volgens het lesrooster in de eigen gymzaal of sportaccommodatie plaats. Bijna alle scholen bieden sportklaslessen aan in de vorm van een introductieles of sportclinic onder leiding van een gastdocent. Soms wordt daarbij uitgeweken naar de accommodatie van de betreffende sport, op een tijdstip na schooltijd en/of in de vorm van een eendaagse of meerdaagse sportieve excursie. Een overweging om de sportklaslessen aan het eind van een schooldag in te roosteren is dat er qua reistijd makkelijker kan worden uitgeweken naar een andere accommodatie.