Leerinhoud


Aanbod van beweeg- en sportactiviteiten

Op bijna alle scholen volgen de leerlingen verschillende beweeg- en sportactiviteiten. Het is te vergelijken met reguliere LO, maar dan met meer verbreding en verdieping. De verbreding bestaat bijvoorbeeld uit introductielessen of clinics van beweeg- en sportactiviteiten die niet in de reguliere lessen LO worden behandeld. Bij de verdieping verbeteren de leerlingen hun bewegings- en regelvaardigheden in de reguliere activiteiten.

Op een aantal scholen verdiepen de leerlingen zich theoretisch in bewegen en sport, bijvoorbeeld bij vakken als geschiedenis en biologie. Deze vakken zien bewegen en sport als een aantrekkelijke context om hun inhouden aan te koppelen.

Een kritische kanttekening: hoe verhouden sportklasprogramma's zich verhouden tot de reguliere programma's op scholen. Hoe groot zijn de verschillen in programma's tussen de reguliere LO en de sportklas, bijvoorbeeld een groot verschil in een aanbod van exclusieve sporten zoals bepaalde outdoor-, winter- en watersporten? Zou het niet zo moeten zijn dat alle leerlingen van school de kans moeten krijgen om aan dergelijke beweegactiviteiten te mogen meedoen?