Leerdoelen

30 januari 2024

​Doelstellingen

De docenten vinden veel doelstellingen belangrijk voor de sportklassen (zie figuur 1). 
95% van de docenten vindt het belangrijk dat sportklasleerlingen plezier beleven aan sport.

93% van de docenten vindt het belangrijk dat leerlingen op een adequate wijze en respectvol met anderen leren omgaan in sport- en bewegingssituaties en zich persoonlijk ontwikkelen in bewegen en sport.

88% van de docenten vindt het leren van regelvaardigheden, kennis en inzicht in bewegen en sport en bewegingsvaardigheden belangrijk.

86% van de docenten vindt het ontplooien van sportieve talent belangrijk.

Ruim 80% van de docenten vindt algemene competenties als communiceren, presenteren en zelf reguleren belangrijk, evenals fysiek actief zijn onder schooltijd en gemotiveerd worden voor school.

Doelstellingen met het oog op vrije tijd en vervolgopleiding scoren lager. Drie kwart van de docenten vindt het vinden van een passende sport en beter cognitief presteren belangrijk. Twee op de drie docenten vindt fysiek fitter worden en zes op de tien van de docenten vindt oriënteren en voorbereiden op SDV, LO2 en BSM een belangrijke doelstelling. Oriënteren op vervolgstudie en beroep scoort van alle doelstellingen als laagste, maar wordt nog altijd door de helft van de docenten belangrijk gevonden.

Gezien de grote bandbreedte van doelstellingen en de aspecten waarop wordt beoordeeld (zie toetsing), wordt er van alles beoogd. Hoe ziet dat in de praktijk eruit, in hoeverre wordt dat bij de leerlingen daadwerkelijk gerealiseerd?

Figuur 1. Doelstellingen van de sportklas.

Figuur 1. Doelstellingen van de sportklas