Leeractiviteiten


Regelende rollen

Leerlingen vervullen tijdens de sportklaslessen allerlei regelende rollen. Op de helft de scholen zijn de leerlingen vaak scheidsrechter en hulpverlener (zie figuur 1). Deze rollen maken vaak deel uit van het arrangement: bij spel is het prettig als een scheidsrechter de naleving van de regels bewaakt en hulpverleners zijn nodig om een turnbeweging te doen lukken.

Op drie van tien scholen treden de leerlingen vaak op als coach. De rol van instructeur en ontwerper wordt het minst vervuld: op twee derde van de scholen worden deze rollen soms vervuld en op 15% van de scholen vaak. De van rol als coach, instructeur en ontwerper staat wat verder weg van de bewegingsactiviteiten: zonder inbreng van deze rollen kunnen de leerlingen nog steeds bewegen en het vervullen van deze rollen kan zelfs belemmerend zijn voor het beter leren bewegen.

Figuur 1. Regelende rollen van sportklasleerlingen.

Figuur 1. Regelende rollen van sportklasleerlingen