Docentrollen


Wie verzorgen de sportklaslessen?

Op 84% van de scholen wordt meer dan de helft van de sportklaslessen verzorgd door de docent LO (zie figuur 1). Op 6% van de scholen wordt een kwart van de sportklaslessen en op 8% van de scholen slechts enkele sportklaslessen verzorgd door de docent LO. De organisatie is wel op alle scholen in handen van de docent LO.

Daarnaast worden sportklaslessen verzorgd door externe lesgevers of trainers van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders en sportbonden, variërend van enkele lessen per schooljaar op de helft van de scholen tot meer dan de helft van de lessen op een kwart van de scholen.

Op meer dan de helft van de scholen worden delen van de sportklaslessen verzorgd door de sportklasleerlingen onderling, bijvoorbeeld tijdens de warming-up.

Op 20% van de scholen worden er enkele sportklaslessen verzorgd door lesgevers die zijn aangesteld bij de gemeente. Op 5% van de scholen worden enkele sportklaslessen verzorgd door ouders/verzorgers. Heel soms worden sportklaslessen verzorgd leerlingen uit de bovenbouw, ex-leerlingen of collega's.

Figuur 1. Wie verzorgen de sportklaslessen (%)?

Figuur 1. Wie verzorgen de sportklaslessen