Bronnen en materialen


Eigen bijdrage voor de leerling

Op drie kwart van de scholen wordt aan de leerlingen een eigen financiële bijdrage gevraagd voor deelname aan de sportklas. Dit geldt voor negen op de tien scholen met een vrije keuze voor deelname aan de sportklas en voor de helft van de scholen met een keuzeplicht uit diverse talentvakken. Op deze scholen is de gemiddelde eigen bijdrage per leerjaar is 117 euro, met een minimum van 25 euro en maximum van 250 euro. De meeste scholen hebben een eigen tussen de 100 en 150 euro. Op scholen met een vmbo-bb en –kb is de gemiddelde eigen bijdrage 100 euro per leerjaar.

92% van de scholen besteedt de inkomsten uit de eigen bijdrage aan sportclinics en 78% aan gastdocenten (zie figuur 6). Twee derde van de scholen bekostigt daarmee de huur van extra accommodaties, de helft van de scholen de aanschaf van materialen en een derde van de scholen sportieve reizen. Eén op de vijf scholen besteedt een deel van die inkomsten aan de eigen docenten-formatie. Op een aantal scholen wordt het kledingpakket voor de leerlingen betaald uit de eigen bijdrage.

Figuur 1. Aantal scholen in procenten met zaken waaraan de extra inkomsten uit de eigen bijdrage van sportklasleerlingen wordt besteed.
Figuur 1. Aantal scholen in procenten met zaken waaraan de extra inkomsten uit de eigen bijdrage van sportklasleerlingen wordt besteed

Leermiddelen

Acht op de tien docenten ontwikkelt zelf lesmaterialen voor de sportklassen (zie figuur 2). Een op de drie docenten maakt gebruik van digitale lesmaterialen. Een kwart van de docenten werkt met een bestaande lesmethode. 20% van de scholen gebruikt voor de sportklassen geen leermiddelen.

Figuur 2. Leermiddelen tijdens sportklaslessen

Figuur 2. Leermiddelen tijdens sportklaslessen