Beroepsonderwijs in een internationaal perspectief

25 juli 2023

De beroepsgerichte vakken vmbo zijn uitzonderlijk in het Europese onderwijsstelsel, omdat het uniek is dat leerlingen in de leerplichtige leeftijd voltijd dagonderwijs met beroepsvoorbereiding krijgen. Met behulp van de documenten op deze pagina wordt ter vergelijking een overzicht geboden van de stand van zaken van beroepsgerichte vakken in het Verenigd Koninkrijk, Finland, en de Duitse deelstaat Nedersaksen.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

  • Evaluation of the Young Apprenticeships Programme. Final Report
    Het Britse 'Young Apprenticeship (YA) programme' is in 2004 gestart om 14- tot 16-jarigen in de gelegenheid te stellen in een specifieke sector kennis en vaardigheden op te doen en een startkwalificatie te bereiken. Het rapport richt zich op de uitkomsten van het derde cohort en onderzoekt de bereikte resultaten.