Beroepsonderwijs in een internationaal perspectief

12 december 2019

De beroepsgerichte vakken vmbo zijn uitzonderlijk in het Europese onderwijsstelsel, omdat het uniek is dat leerlingen in de leerplichtige leeftijd voltijd dagonderwijs met beroepsvoorbereiding krijgen. Met behulp van de documenten op deze pagina wordt ter vergelijking een overzicht geboden van de stand van zaken van beroepsgerichte vakken in het Verenigd Koninkrijk, Finland, en de Duitse deelstaat Nedersaksen.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Core Curricula and Qualification Requirements
  Deze webpagina is interessant voor docenten en schoolleiders in het vmbo en mbo en voor lerarenopleiders, materiaalmakers leerplanontwikkelaars. Zij biedt informatie over en documenten voor de Finse kern curricula en kwalificaties voor de verschillende onderwijsniveaus.
 • Vocational education and training in Finland. Vocational competence, knowledge and skills for working life and further studies
  Deze publicatie is van belang voor iedereen die geïnteresseerd is in de manier waarop in het Finland het beroepsonderwijs georganiseerd is.
 • Prosperity for all in the global economy world class skills. Final Report
  Dit rapport is van belang voor schoolleiders, materiaalontwikkelaars, curriculumontwikkelaars en beleidsmakers. De Britse overheid heeft de voorzitter van de National Employment Panel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de 'skills mix' voor de Engelse samenleving tot 2020.
 • Building on Young Apprentices, equal opportunities
  Schoolleiders en docenten in het (v)mbo kunnen in deze publicatie lezen over de introductie van het Britse 'Young Apprentice (YA) programme'. Dat is een nieuwe beroepsgerichte leerroute naast het GCSE. Ze gaan ook in op de effectiviteit van verschillende vormen van regionale samenwerking tussen ‘schools, colleges and training providers’.
 • The Nature of the Young Apprenticeship Programme
  Het rapport beschrijft de aard van het Britse Young Apprenticeship (YA) Programme. Als onderdeel van de ’14 - 19 reforms’ gaat het rapport in op de fase van 14 - 16 jaar. Kenmerkend van het YA programma is leerlingen op te leiden tot een niveau 2 kwalificatie via een beroepsgerichte en een op werken gerichte leerweg.
 • Evaluation of the Young Apprenticeships Programme. Final Report
  Het Britse 'Young Apprenticeship (YA) programme' is in 2004 gestart om 14- tot 16-jarigen in de gelegenheid te stellen in een specifieke sector kennis en vaardigheden op te doen en een startkwalificatie te bereiken. Het rapport richt zich op de uitkomsten van het derde cohort en onderzoekt de bereikte resultaten.
 • The Wolf Report
  Het Department for Education van het Verenigd Koninkrijk zet thematisch uiteen hoe het de geest van dit rapport wil implementeren in het beroepsonderwijs. De kern van het Wolf-rapport, voor zover het gaat over het beroepsonderwijs bekritiseert de beroepsopleidingprogramma's voor 14- tot 19-jarigen, vanwege hun geringe waarde voor de arbeidsmarkt. Voorgesteld wordt de beroepsmatige specialisatie uit te stellen, meer dan nu het geval is.
 • The White Papers
  De White Papers bekrachtigen een radicale reform van het onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit de ambitie tot het leidend onderwijs in de wereld te willen behoren rest het Department for Education geen andere keus dan zo te handelen. Het geeft een schets van de stappen voor het ten uitvoer brengen van de wijziging van het gehele systeem. Een witboek of white paper is in het Verenigd Koninkrijk een (on)officieel overheidsdocument.