Leerplankundige verkenning van TIMSS-trends: rekenen-wiskunde en natuurwetenschappen


20 maart 2019
Eind 2016 zijn de resultaten van de Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) bekend gemaakt. TIMSS richt zich op de prestaties van leerlingen bij rekenen-wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland participeert in dit onderzoek met leerlingen in groep 6 (grade 4). Uit TIMSS 2015 blijkt dat Nederlandse leerlingen in deze groep over het algemeen nog steeds boven het internationaal schaalgemiddelde presteren, maar ook dat deze prestaties sinds de start van TIMSS in 1995 gestaag en significant dalen. Naar aanleiding van deze resultaten heeft SLO in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek uitgevoerd naar de vragen hoe de trends in de prestaties van Nederlandse leerlingen te duiden zijn en welke implicaties deze duiding heeft voor toekomstig onderwijsbeleid.

auteur SLO: Marc van Zanten, Marja van Graft, Berthold van Leeuwen
jaar van uitgave: 2017

Zanten, M. van, Graft, M. van, & Leeuwen, B. van (2017). Leerplankundige verkenning van TIMSS-trends: Rekenen-wiskunde en natuurwetenschappen. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Type publicatie

Vrije trefwoorden