leeractiviteit 4

24 augustus 2023

Leerlingen ontdekken strategieën om uit te proberen.

Voordat je begint

Geef de leerling(en) in de tussenliggende periode de opdracht mee om hun beste tips te verzamelen voor de executieve functies waar ze goed in zijn.

Voorbeeldaanpak

 1. Verdeel de leerlingen in groepjes van maximaal vier leerlingen.
 2. Zorg dat per groepje bekend is over welke executieve functies er gesproken wordt.
 3. Een van de leerlingen vertelt het eigen verhaal. De leerling kan deze vragen als richtlijn gebruiken:
  • Wat maakt dat de leerling aan de door zichzelf gekozen executieve functie wil werken?
  • Welke strategieën heeft de leerling al geprobeerd?
  • Wat werkt wel en wat niet?
  • Wanneer werkt het wel en wanneer niet?
  • Hoe ziet het eruit als het zou werken?
 4. De overige leerlingen van het groepje verzamelen tips en strategieën voor de leerling die het verhaal heeft verteld.
 5. De volgende leerling vertelt het eigen verhaal, enz.
 6. Zorg voor een klassikale terugkoppeling. Stel een aantal of alle onderstaande vragen: 
  • Welke strategie die je gehoord hebt zou weleens voor je kunnen werken? en in welke context?
  • Hoeveel energie ben je bereid te investeren om een nieuwe strategie uit te proberen?
  • Wat kan het je opleveren?
  • Wie wil een plan maken en dat aan me voorleggen? Hierin stel je je een doel en bedenk je stappen of activiteiten.
  • ...

7. Geef het plan van aanpak en vraag je leerlingen deze in te vullen.


Tip

Je kunt strategieën bedenken op drie vlakken:

 1. Pas je omgeving aan. Bijvoorbeeld een vaste plek voor de sleutels of het gebruiken van een kladblok.
 2. Pas jezelf aan door een nieuwe strategie te proberen. Bijvoorbeeld je gedachten ordenen met een mindmap.
 3. Vang de ene executieve functie op met een andere. Bijvoorbeeld als je goed kan plannen, maar moeite hebt met het inschatten van tijd. Reken dan aan het begin van een toets uit hoeveel minuten je per opgave hebt en kijk op de klok of je niet te lang bij een vraag blijft hangen.