leeractiviteit 3

24 augustus 2023

Leerlingen ontdekken hoe het bij hen werkt.

Voordat je begint

Geef leerlingen de opdracht in de tussentijd te letten op hun gekozen executieve functie(s) en wanneer ze die tegenkomen. Dan zijn ze klaar om hun gemaakte keuze te onderzoeken en scherp te stellen, maar mogelijk ook bij te stellen.

Voorbeeld aanpak

 1. Zorg dat alle leerlingen toegang hebben tot het (digitale) analyseboekje, zie materialen.
 2. Vraag ze op hun eigen tempo door het boekje heen te gaan. Te beginnen met de vraag die bij de door hen gekozen executieve functie staat en ze het liefste met een volmondig 'ja' zouden willen beantwoorden.
 3. Vraag leerlingen in tweetallen hun eigen verhaal te delen. Wat hebben ze ontdekt en hoe werkt het bij hen. Hierbij staat het  verhaal in hun eigen context centraal. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is voor de leerling om eigen afwegingen te verwoorden.
 4. Licht toe dat het goed mogelijk is dat een leerling na het gesprek tot de conclusie komt dat de gekozen vraag eigenlijk niet gaat over wat er echt toe doet. De leerling kan dan gewoon weer een nieuwe vraag kiezen om ja op te antwoorden.
 5. Evalueer met de groep of de leerlingen. Vragen die je kunt stellen zijn bijvoorbeeld:
  • Wie heeft ontdekt dat de gekozen vraag, eigenlijk niet de vraag is waar het om gaat? Kun je dat toelichten?
  • Wie wil er iets vertellen over wat je hebt ontdekt?
  • Wie heeft iets heel nieuws bij zichzelf ontdekt en wil dat delen?
  • ...

Tip

Bij het delen is een veilig pedagogisch klimaat belangrijk. Besteed hier voldoende aandacht aan.