leeractiviteit 3

17 oktober 2019

Leerlingen ontdekken hoe het bij hen werkt

Voordat je begint

Geef leerlingen de opdracht in de tussentijd te letten op hun gekozen executieve functie(s) en wanneer ze die tegenkomen. Dan zijn ze klaar hun gemaakte keuze te onderzoeken en scherp te stellen, maar mogelijk ook bij te stellen.

Voorbeeld aanpak

 1. Zorg dat alle leerlingen toegang hebben tot het (digitale) analyseboekje, zie materialen.
 2. Vraag ze op hun eigen tempo door het boekje heen te gaan. Te beginnen met de vraag die bij de door hen gekozen executieve functie staat en ze het liefste met een volmondig 'ja' zouden willen beantwoorden.
 3. Vraag leerlingen in tweetallen hun eigen verhaal te delen. Wat hebben ze ontdekt en hoe werkt het bij hen. Hierbij staat het  verhaal in hun eigen context centraal. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is voor de leerling om eigen afwegingen te verwoorden.
 4. Licht toe dat het goed mogelijk is dat iemand tot de conclusie komt dat de gekozen vraag eigenlijk niet gaat over wat hij anders wil, bijvoorbeeld omdat hij erachter is gekomen dat het ergens anders om gaat. Hij kan dan de wens die hij had loslaten en op zoek gaan naar de vraag waar hij dan het liefste 'ja' op zou willen zeggen.
 5. Evalueer met de groep of de leerlingen. Vragen die je kunt stellen zijn bijvoorbeeld:
  • Wie heeft ontdekt dat de vraag die hij gekozen had, eigenlijk niet de vraag is waar het om gaat? Kun je dat toelichten?
  • Wie wil er iets vertellen over wat hij heeft ontdekt?
  • Wie heeft iets heel nieuws bij zichzelf ontdekt dat hij wil delen?
  • ...

Tip

Bij het delen is een veilig pedagogisch klimaat belangrijk. Besteed hier voldoende aandacht aan.