Rekenen/wiskunde - Meten en meetkunde - kerndoel 33 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.


Groep 3 en 4


Doorkijkje

De inhoud van een bal

In de afgelopen periode hebben de kinderen van groep 4 van juffrouw Ina kennisgemaakt met de liter als inhoudsmaat. Deze is gekoppeld aan het literpak melk en aan de maatbeker van 1 liter. Aan de hand daarvan hebben de kinderen ook andere inhouden van zuivelverpakkingen onderzocht. Zo bleken er verpakkingen van 2 liter, van anderhalve liter en van een halve liter te zijn.

Vandaag komt juffrouw Ina met een nieuw probleem. Ze laat de kinderen een bal zien en legt hen de vraag voor of ze de inhoud van deze bal zouden kunnen bepalen.
Eerst maar eens schatten, is het voorstel. Het literpak melk wordt erbij genomen en gezamenlijk wordt vastgesteld dat je toch zeker 2 á 3 liter water in de bal zou kunnen gieten. Maar zou de inhoud ook preciezer gemeten kunnen worden? Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Het enige zou zijn, aldus Maarten, om de bal doormidden te snijden en na te gaan met hoeveel water je de twee helften kunt vullen die zo ontstaan. "Maar volgens Isa en anderen is dat 'zonde van de bal'. Zou er toch nog een andere mogelijkheid zijn?

Juffrouw Ina komt nu zelf met een suggestie. Ze laat een 10 literemmer zien met een onderverdeling in liters. "Zouden we deze kunnen gebruiken?"
De bal wordt in de emmer gedaan en enigszins samengedrukt, maar dit leidt alleen tot de bevestiging dat de inhoud zo'n 3 of misschien wel 4 liter moet zijn. "Stel nu eens dat we 5 liter water in de emmer doen...", suggereert Ina. "En dan die bal erbij?", vragen enkele kinderen zich hardop af.
Het duurt nog even, maar dan dringt het tot de kinderen door: als je de bal nu helemaal onderdompelt, dan kun je zien hoe ver het water in de emmer 'omhoog gaat'. De proef wordt op de som genomen, waarbij blijkt dat het waterpeil gestegen is tot ongeveer 8 en een halve liter.

Gezamenlijk wordt uiteindelijk de conclusie getrokken: de inhoud van de bal is ongeveer 3 en een halve liter.