Oriëntatie op jezelf en de wereld - Ruimte - kerndoel 50 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.


Groep 7 en 8


Doorkijkje

Een digitaal wereldnieuwsjaarboek

De kinderen hebben, zoals gewoonlijk, tijdens het weekend naar het jeugdjournaal gekeken en sommigen ook in de krant. Ze brengen in, welke gebeurtenissen in de wereld ze belangrijk vinden om te lokaliseren op de wereldkaart.

Juffrouw Lidy opent op het digitaal schoolbord het PowerPointbestand dat ze gemaakt heeft voor het Wereldnieuwsproject. Op de eerste dia staat een lege kaart van de wereld. Samen met de kinderen zoekt ze de plek op waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden en ze voegt een stip met de naam toe op de kaart.

Dan maakt ze van de naam een link naar een nieuwe pagina in de presentatie. Hier komt als titel ook de plaats te staan. Op deze pagina komt de informatie over de gebeurtenis te staan. Naast een korte tekst wordt dit met foto's geïllustreerd.
Nadat juffrouw Lidy ook de andere gebeurtenissen op de kaart heeft gelokaliseerd en telkens een extra pagina heeft aangemaakt, mogen de kinderen om de beurt deze pagina's vullen met informatie over de belangrijke gebeurtenissen.

Gedurende het schooljaar wordt de presentatie telkens uitgebreid en komen alle kinderen aan de beurt om hun eigen pagina te maken. Zo ontstaat een wereldnieuwsboek over het schooljaar met al het nieuws dat de kinderen belangrijk vinden.
De presentatie is ook via de schoolwebsite ook voor de kinderen en hun ouders thuis bereikbaar.


Toelichting: Mental map

De kaart die mensen in hun hoofd hebben van hun eigen omgeving, van Nederland, Europa en de wereld. Bijvoorbeeld de mental map van Nederland: uit je hoofd een beschrijving kunnen geven van:

  • waar de provincies liggen;
  • welke belangrijke steden je (successievelijk) passeert als je met de trein van Groningen naar den Haag rijdt;
  • welke provincies grenzen aan Duitsland en aan België;
  • waar de meeste droogmakerijen voorkomen;
  • waar je de meeste kans hebt op gebieden met reliëf;
  • welke borden je moet volgen als je vanuit Utrecht met de auto naar Meppel moet;
  • enzovoort.