Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 46 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon de seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.


Groep 3 en 4


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen praten in de kring met de leraar over de vorm van de maan. Ze merken op dat die niet altijd hetzelfde is.
  • Ze kijken thuis, als het donker is, naar de vorm van de maan en vertellen daarover op school als het aan de orde komt.
  • Ze houden een hele dag op school bij hoe de schaduw van bijvoorbeeld een speeltoestel verandert.
  • Ze geven op de plattegrond van de klas/school aan welke kant de zon staat om bijv. 9.00, 11.00, 12.00 en 15.00 uur.