Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 46 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon de seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen praten in de kring over wat er aan de hemel te zien is: zon, maan en sterren.
  • Ze denken na over:
    • wanneer je ze ziet;
    • waarin ze van elkaar verschillen.
  • Ze zingen liedjes over de maan, zon en sterren, maken een tekening of luisteren naar een verhaal.