Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 9 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

 • Lezen:
  • de kinderen lezen dagelijks met plezier eigen gekozen teksten en boeken;
  • ze herkennen verschillende genres;
  • ze krijgen inzicht in eigen voorkeuren voor bepaalde genres en auteurs;
  • ze beargumenteren hun voorkeur voor soorten boeken of genres en auteurs.
 • Voorlezen:
  • de kinderen lezen (voorbereid) interactief een prentenboek voor aan enkele kleuters;
  • ze oefenen het voordrachtslezen voor de Nationale Voorleeswedstrijd.
 • Activiteiten rond boeken, verhalen, poëzie:
  • de kinderen schrijven naar aanleiding van een boek, bijvoorbeeld een brief van het ene personage naar het andere schrijven, een fragment herschrijven vanuit een ander personage;
  • ze doen aan drama, bijvoorbeeld een talkshow spelen waarin de gasten hoofdfiguren uit het boek zijn, poppenspel (en dan opvoeren voor de kleuters);
  • ze ontwerpen een alternatieve omslag of geven een verhaal weer in een strip. Ze maken daarbij gebruik van de beeldende mogelijkheden van beeldaspecten en materialen (zie leerlijn bij kerndoel 54 beeldende vorming).
 • Schrijven:
  • de kinderen schrijven veel verschillende soorten teksten met verschillende doelen en voor een divers publiek.