Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 9 - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.


Groep 1 en 2


Doorkijkje Boekenkring

Iedere week krijgt één kind van groep 2 vrijwillig de kans om te vertellen over zijn lievelingsboek. Dit kind krijgt een begeleidend briefje en een leeg vel papier mee naar huis om samen met de ouders een aantal zaken over het boek op te schrijven of erover te tekenen. Tijdens de boekenkring toont het kind het boek en het vel papier en vertelt hierover. Dit vertellen gebeurt op de voorleesstoel.
Wanneer een kind klaar is met vertellen, kunnen de andere kinderen vragen stellen. Na afloop kopieert de juffrouw het kaft van het boek en hangt dit op in de groep.
Bron:
Kleef, M. van & Tomesen, M. (2002). Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.