Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 4 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.


Groep 5 en 6


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen realiseren zich dat er verschillende soorten teksten zijn (informatieve en instructieve - naast verhalende, zie kerndoel 9, en betogende, zie kerndoel 6 en 7). Ze lezen zelfstandig allerlei soorten teksten: informatieve teksten en instructieve teksten in boeken, tijdschriften, schoolkrant, kranten, op internet.
 • Ze zijn zich ervan bewust dat je met verschillende doelen kunt lezen en vinden teksten die bij die doelen passen. Ze zoeken bijvoorbeeld informatie op in verschillende bronnen:
  • ze bedenken leervragen waar ze graag een antwoord op willen. Vervolgens zoeken ze in het documentatiecentrum of in de schoolbibliotheek naar geschikte bronnen, waaronder ook CD-Roms en DVD's. Ze gebruiken de computer om op efficiënte wijze boeken of andere materialen te zoeken;
  • ze zoeken systematisch informatie op internet via zoektermen.
 • Uit hun gedrag blijkt dat ze (proberen te) begrijpen wat ze lezen:
  • ze bepalen het thema van de tekst, ze activeren hun voorkennis over dat thema en zetten die in tijdens het lezen (ze maken hierbij gebruik van eigen ervaringen, lay-out, titel, kopjes, illustraties);
  • ze activeren hun kennis over tekstsoorten en zetten die in tijdens het lezen;
  • ze herkennen signaalwoorden die kenmerkend zijn voor genoemde structuren (zie Inhoud), activeren deze en zetten die in bij het lezen;
  • ze bouwen verwachtingen op over de tekst, controleren deze voorspellingen en stellen ze eventueel bij;
  • ze maken inferenties; ze leiden informatie af uit schema's en tabellen;
  • ze bepalen een leesdoel en gaan bij het lezen na of ze dat bereiken;
  • ze lezen op verschillende manieren, afhankelijk van hun leesdoel en voorkennis; ze lezen globaal, precies en selectief.
 • Ze gebruiken technieken en strategieën om informatie te verwerven (zie voor schematiseren kerndoel 6):
  • zoekend lezen met behulp van het alfabet;
  • globale tekststructuur (en inhoudsopgaven) benutten om zoekend te lezen in tekste