Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 55 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.


Groep 7 en 8


Bij beeldende vorming - Blikvangen

Op basisschool 'de Horizon' verzorgt groep 8 de schoolkrant. Meester Thomas wil meer werk maken van een uitnodigende omslag. Om die reden wil hij met de kinderen kijken naar omslagen van diverse tijdschriften. De kinderen krijgen enkele tijdschriftomslagen ter beoordeling voorgelegd. Aan de hand van gerichte kijkvragen vergelijken ze deze producten uit hun leefomgeving.

De eerste vragen zijn algemeen van aard:

 • Leg ze eens op een volgorde....van.....?
 • Welke zou jij het eerste pakken.....waarom?

Dan volgen gerichte vragen die redelijk objectief te beantwoorden (waarneembaar) zijn:

 • Hoeveel tekst staat erop (woorden)?
 • Hoort die bij tekst bij een plaatje?
 • Hoeveel soorten letters (lettertype & grootte)?
 • Hoeveel foto's zie je?
 • Kan je ook van een afstand duidelijk zien wat erop staat?
 • Staan de letters door de afbeeldingen of staan ze er daar los van?
 • Wat zijn de meest in het oog springende kleuren op de omslag?
 • Waar zijn die kleuren voor gebruikt (letters, vlakken)?

Tot slot volgen vragen naar een persoonlijke voorkeur:

 • Wat zeggen tekst en foto's over de inhoud van het blad?
 • Welk blad zou jij het eerste pakken en waarom?
 • Vind je dat ook de mooiste omslag of gaat het je om de inhoud?
 • Stel dat je een omslag in een lijst mag ophangen, welke wordt het dan?

Dan naar de taak van een ontwerper/vormgever:

 • Hoe denk je dat de maker van zo'n omslag te werk gaat?
 • Kan de omslag er volgende week heel anders uitzien denk je? Waarom?
 • Wat zal er hetzelfde uitzien en wat niet?

De kinderen zijn intensief met de opdracht bezig. Soms wordt er hevig gediscussieerd en gelachen, dan weer serieus gekeken en genoteerd. Thomas nodigt de groepjes uit hun antwoorden te presenteren. Aan het eind van de middag krijgt elk groepje daartoe 10 minuten de gelegenheid.

Na afloop kondigt Meester Thomas een prijsvraag aan: "Maak een nieuw ontwerp voor de omslag van de schoolkrant". De hele klas is jury en beoordeelt de inzendingen op dezelfde wijze.

(Bron: Sectie Beeldend Onderwijs. Amsterdam: IPABO. (www.beeldendonderwijs.nl.)


Toelichting: Reflecteren

Reflectie is een belangrijke fase in het creatieve proces. Naast aandacht voor het werk in het algemeen, kijkt de leraar met de kinderen gericht naar de resultaten van hun werk. Dat gebeurt in eerste instantie tegen de achtergrond van de aandachtspunten die de leraar tijdens de introductie en de instructie heeft aangereikt.
De kinderen leren met nuance kijken, luisteren, vergelijken en hun mening te geven. Ze krijgen daardoor informatie over hun gemaakte werk (feedback), die ze in een later stadium weer bij het kijken en vormgeven kunnen gebruiken. Belangrijke aandachtspunten in de nabespreking zijn: een mening geven en beargumenteren en respect kunnen opbrengen voor de ziens- en werkwijze van een ander.

Toelichting: Werk

Bijvoorbeeld: een beeld, tekening, muziekstukje, lied, dans, spel, verhaal of gedicht.

Toelichting: Kunstenaars

Bijvoorbeeld: beeldend kunstenaars, musici, componisten, dansers, choreografen, acteurs, regisseurs, schrijvers, dichters.