Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 54 - muziek - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


Leerlijn kunstzinnige oriëntatie: muziek


Groep 7 en 8


Bij Muziek maken

Kinderen spelen een regenbui

De kinderen hebben een stukje muziek bedacht, genoteerd op een strook papier en spelen het vervolgens. De opdracht was: 'Beeld het begin en het eind uit van een regenbui'. Er is verder geen enkele suggestie of aanwijzing gegeven. Is het begin goed? Klinken er regendruppels? Worden de instrumenten goed bespeeld?
Er zijn veel positieve opmerkingen te maken: ze bedenken zelf de onweerslagen; het eind loopt heel beheerst af. De kinderen zijn zeer geconcentreerd bezig. Toch kunnen enkele suggesties de kwaliteit behoorlijk doen opkrikken:

  • Wat vind je van het begin van de regenbui?
  • Klinkt een donderslag als één slag?
  • Vind je dat alle instrumenten hier goed bij passen?

De kinderen overleggen en voeren het stuk nog een keer uit.

Bouke leert een liedbegeleiding aan

Op de cd-Rom bij de Muziekmethode 'Muziek Meester' voor de Pabo zie je hoe Bouke met de kinderen van groep 7/8 een begeleiding bij het lied 'I like the flowers’ speelt. Daarvoor heeft hij de begeleiding eerst klassikaal aangeleerd.

Daarna zingt de klas het lied waarbij vier kinderen de begeleiding verzorgen.

(Bron: van der Lei, R., Haverkort, F. & Noordam, L. (2007). Muziek Meester. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff).