Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 54 - muziek - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


Leerlijn kunstzinnige oriëntatie: muziek


Groep 3 en 4


Bij Muziek maken:

De rivier

'We gaan een rivier nadoen, we beginnen met een klein riviertje -met een paar instrumenten- en het worden er steeds meer". Zo begint Theo zijn instructie aan de kinderen. Zonder te praten geeft hij met zijn handen aan wat hij van de kinderen verwacht. Ze spelen op hun schoolinstrumenten. Even later stimuleert hij de kinderen met zijn stem: "nog meer water, meer golven!" Nadat de kinderen helemaal zonder de verbale begeleiding hun rivier hebben gespeeld, gaan ze luisteren naar echte muziek waar een rivier in uitgebeeld wordt (het Moldau-thema van Smetana).

Bij Muziek vastleggen:

Hard - zacht

Pieter volgt met zijn potlood heel goed het verloop van een grafische notatie. Het gaat om de verschillen in geluidssterkte die met kleine en grotere crescendo- en decrescendotekens wordt aangegeven. Deze tekens staan achter elkaar genoteerd. De muziek klinkt en hij moet meewijzen. En dat lukt hem goed!

Bij Bewegen:

Het Robotlied

Groep 3/4 van basisschool De Zwerm werkt aan het thema Techniek. In dat kader leert Meester Marius hen het 'Robotlied’ aan. Ter introductie zingt hij het lied twee keer voor. De eerste keer concentreert hij zich op het duidelijk voorzingen van de tekst en de melodie. De tweede keer brengt hij door zijn manier van zingen en de manier waarop hij beweegt duidelijk de sfeer van een robot naar voren.

Door dit voorbeeld is het voor de klas niet moeilijk meer om ook robots na te doen. Met de door de kinderen bedachte bewegingen kan Meester Marius later een robotdans met de kinderen ontwerpen.

(Bron: cd-Rom. Zingende klassen. Codarts, Rotterdams Conservatorium).