Friese taal - Taalbeschouwing, waaronder strategieën - kerndoel 22 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.


Groep 5 en 6


Doorkijkje

Het zelfregulerende kruispunt

Het is vandaag de Friese dag. In groep 6 staat verkeer op het rooster. Meester René grijpt dit aan om tegelijkertijd de taalvaardigheid in het Fries te stimuleren, met name de woordenschat.

Jelmer en Auke hebben foto's gemaakt van het zelfregulerende kruispunt in de buurt. De foto's worden in de groep besproken. "Dizze frou mocht earst, mar dy wein gie earst," vertelt Jelmer. René vraagt: "Wêrom mocht dy frou earst?" Het begrip voorrang wordt besproken. Myrthe vertelt dat haar oma altijd een eindje verderop oversteekt. Aan de hand van eigen ervaringen en foto's introduceert René begrippen als 'foarrang', 'fuotgongers', 'rjoch'tútgeand', 'ôfslaand ferkear', 'motorris-jearre ferkear'.

In groepjes bespreken de leerlingen daarna voor- en nadelen van het zelfregulerende kruispunt. Wanneer die voor- en nadelen vervolgens klassikaal geïnventariseerd worden, zorgt René ervoor dat hij de begrippen weer terug laat komen.

Bron: Oosterloo, A. en Paus, H. (red.) (2005). Fries aan bod. Leerplan Fries voor het Primair Onderwijs. Enschede: SLO.