Friese taal - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 21 - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen met het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren.


Groep 1 en 2


Doorkijkje

Kikker op reis

Juf Agnes van groep 1 en 2 heeft Kikkerverhalen van Max Velthuys voorgelezen. Er zijn twee Kikker-knuffels in de klas: een Nederlandse Kikker en een Friese Kikker, herkenbaar aan zijn broekje met pompeblêden.

Om de beurt mogen de kinderen Kikker samen met een digitale camera een tijdje mee naar huis, ze kiezen zelf welke Kikker ze meenemen. Thuis worden de belevenissen van Kikker op foto's vastgelegd. Zo gaat Kikker mee naar het zwembad, naar pake en beppe. Kikker mag ook op de schommel, van de glijbaan en op de tractor. Kikker is zelfs in Guatemala geweest.

In de klas mogen kinderen een thematafel inrichten bij hun foto's. Ze vertellen de andere kinderen in de taal van de gekozen Kikker bij de foto's, achter de computer en ook met behulp van het digitale schoolbord. Samen met Agnes bedenken ze woorden en/of zinnen bij de foto's. Agnes schrijft deze teksten erbij, in het Fries en in het Nederlands. Dit komt op een speciale plek op de website van de school.

Kinderen kunnen nu hun eigen Kikkerverhalen en die van elkaar bekijken en lezen. En ook bijvoorbeeld ouders, grootouders kunnen de foto's met verhalen bekijken. In de klas vertellen ze de andere kinderen in de taal van de gekozen Kikker bij de foto's, achter de computer en ook met behulp van het digitale schoolbord. Verder kunnen ze de woorden en zinnen naschrijven of nastempelen, in het Fries of in het Nederlands.

Bron: Lepeltak, J. Project 'Beginnende geletterdheid en ICT in een meertalige omgeving' in het lectoraat 'ICT en veranderende didactiek'. Leeuwarden: Noordelijke Hogeschool.