Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 18 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende onderwerpen.


Groep 3 en 4


Doorkijkje

Wat een ramp

Meester Peter heeft een videoband van het Friese tv-programma 'Wat in ramp' (Wat een ramp). Voordat de kinderen gaan kijken, verdeelt Peter de klas in groepjes. Zo is er bijvoorbeeld een politiegroepje, een brandweergroepje en een ambulancegroepje. De kinderen krijgen de opdracht tijdens het kijken goed op hun 'doelgroep' te letten, omdat ze de ramp straks na gaan spelen.

Na afloop speelt elk groepje de ramp die bij het groepje past na.

Bron: (2005). Taaldidaktyk foar basisskoallen yn Fryslan. Leeuwarden: CEDIN. (vertaald).