Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 18 - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende onderwerpen.


Groep 1 en 2


Doorkijkje

Vissen met pake

Janny heeft een vis gevangen. Dat vertelt ze in de kring. Ze was met pake wezen vissen bij het meer. Juf Lia vraagt wie dat ook wel eens heeft gedaan. Ron vertelt dat hij een keer een heel dikke snoek gevangen heeft. En Sjoerd vertelt over een oude schoen aan zijn haak. Juf Lia stelt voor om twee hoeken te maken: een boven waterhoek en een onder waterhoek.

De kinderen mogen allerlei dingen meenemen die met water te maken hebben. Zo ontstaan er geleidelijk twee verschillende werelden. De kinderen nemen ook boeken over het onderwerp mee. Juf Lia zoekt boeken uit de (school)bibliotheek. Ze vertelt verhalen (met het vertelkastje), ze bekijkt platen met de kinderen en ze leest voor. De verhalen worden niet alleen verteld, maar ook uitgebeeld: in de kring leest juf Lia een verhaal voor over een jongen die met een hengel en een meisje dat met een schepnetje vist. De kinderen doen de bewegingen na.

Bron: (2005). Taaldidaktyk foar basisskoallen yn Fryslan. Leeuwarden: CEDIN. (p. 71-72) (vertaald)