Friese taal - mondeling onderwijs - kerndoel 17 - Groep 7 en 8 - Wat doet de leraar


De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen.


Groep 7 en 8


Wat doet de leraar?

 • De leraar heeft zelf een positieve attitude t.o.v. het Fries en Fries in het onderwijs en draagt dit ook uit in de klas, op school en naar buiten in contacten met bijvoorbeeld ouders.
 • Zij beschikt over de noodzakelijke achtergrondkennis over meertaligheid en competentiesinzake tweetalig onderwijs.
 • Zij laat kinderen ervaren dat twee- of meertaligheid een verrijking is, bijvoorbeeld door hier met ze over te praten, ze hierover een tekst te laten lezen, ze een interview over dit onderwerp te laten beluisteren, een tv-programma of fragment op dvd te laten bekijken of via taalbeschouwingsopdrachten.
 • Zij zorgt ervoor dat het Fries zichtbaar is in het lokaal:
  • naast Nederlandstalige ook Friestalige (prenten)boeken en dichtbundels, informatieve boeken en het tijdschrift Switsj;
  • cd's met Friestalige muziek, bijvoorbeeld 'Getetter yn 'earen' (B);
  • Friestalige berichten uit de krant op het prikbord;
  • affiches, posters;
  • de Kaart fan Fryslân.

(kijk voor ideeën ook bij groep 5/6)

 • Het Fries is niet alleen zichtbaar in het eigen lokaal, maar ook in de rest van de school: in de gangen, in gemeenschappelijke ruimtes, in schriftelijke informatie gericht aan ouders.
 • De leraar voert positieve, eigentijdse, aansprekende voorbeelden van Fries sprekenden op en geeft positieve, eigentijdse, aansprekende voorbeelden van situaties waarin het Fries gebruikt wordt.
 • Zij zorgt ervoor dat kinderen veelvuldig en gevarieerd in aanraking komen met gesproken Fries. Zij creëert betekenisvolle situaties waarin kinderen worden uitgedaagd gesproken Fries te verstaan en zelf Fries te spreken.
 • Waar mogelijk verwerkt zij leesbevordering en boekpromotie in activiteiten, bijvoorbeeld:
  • met de kinderen een top-tien van Friestalige boeken maken;
  • een auteur van Friestalige kinderboeken op school uitnodigen.
 • Zij besteedt ook aandacht aan de Friese Kinderboekenweek.
 • De leraar zorgt ervoor dat kinderen veelvuldig en gevarieerd in aanraking komen met geschreven Fries. Zij creëert betekenisvolle situaties waarin kinderen worden uitgedaagd zelf Fries te lezen en te schrijven.
 • Zij laat kinderen ervaren dat het Fries in allerlei domeinen gebruikt wordt, zowel in informele als in formelere situaties in het dagelijks leven.
 • De leraar is zich bewust van haar modelfunctie.