Bewegingsonderwijs - kerndoel 58 - Groep 5 en 6 - Doorkijkje


De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden in te schatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.


Groep 5 en 6


Bij de uitwerking van deze groep is (nog) geen doorkijkje aanwezig.